Svane Bemanning

EURES gir oss et godt nettverk

– EURES gir oss et godt nettverk

– Det viktigste er vel at vi skaper et godt nettverk gjennom EURES i forskjellige land, og får tilgang til større databaser av arbeidssøkere. Slik svarer daglig leder i Svane Bemanning, Johnny Svane når vi spør om hva samarbeidet med NAV EURES Nord-Trøndelag har gitt av resultater for bedriften han gründet i 2008, og som allerede har rundt 110 ansatte i snitt gjennom året og omsatte for 60 mill kr i 2012.

– Men vi sluker ikke rått alle CV-ene som tilbys gjennom EURES. Vi må selv vurdere kvaliteten på arbeidssøkerne. Det er ikke alltid «erfaringen» deres stemmer med virkeligheten, sier Svane.

Industri, bygg & anlegg

Svane Bemanning har spesialisert seg på fagarbeidere til Industri, bygg & anlegg, noe som har vist seg å være en livskraftig nisje.

– Det har vært mye fokus på mangel på ingeniører og helsearbeidere, sier NAV EURES rådgiver Melanie Hill i Nord- Trøndelag. Men nå er det høysesong i bygg og anlegg. NAV`s bedriftsundersøkelse fra våren 2013, viser at trøndelags fylkene har et stramt arbeidsmarked innenfor denne sektoren, og på landsbasis den største relative avstanden mellom tilbud og etterspørsel av fagarbeidere.

– Bemanningsbyråenes innsats er også dagsaktuell fordi det har vært mye skriverier om mangel på fagfolk, med både positive og negative vinklinger, sier hun.

Samvirke

Hill trekker fram Svane Bemanning som et glimrende eksempel på samvirke og hvordan arbeidsgivere kan bruke hele spekteret av EURES-tilbudet; annonsering i databaser, cv-søk og jobbmesser, og hvordan man slik når mange nasjonaliteter.

– Sammen med Svane Bemanning har vi for eksempel utarbeidet noen standardtekster, og vi kan ha annonser ute over store deler av Europa i løpet av få timer, forteller Hill og legger til at Svane Bemanning på forbilledlig vis ordner med bolig, reise og avtalefestede lønnsvilkår.

– Måten de legger til rette på gjør det lettere å rekruttere de gode og riktige folkene. De får til ting, skaper et godt arbeidsmiljø, og viser at det går an å ha en fungerende internasjonal og multietnisk virksomhet, sier hun. Svane Bemanning har bare i 2013 deltatt på fire jobbmesser ute i Europa, og 90 prosent av de ansatte er fra Polen, Estland, Litauen, Irland, Danmark og Sverige. De fleste jobber i Trøndelagsfylkene. Svane er selvfølgelig fornøyd med at EURES-tjenestene er gratis, men jobbmesser gir også bedriften andre fordeler.

– Messer gir oss som rekrutteringsbedrift en unik mulighet til å vise oss frem som en seriøs bedrift blant arbeidstakere i Europa, forteller han.

– Her er mye arbeidskraft samlet, og ikke minst får vi anledning til å fortelle dem hvordan det er å jobbe i Norge.

– Det er kanskje ikke så rosenrødt som de tror? – Nei, det er ikke en dans på roser å jobbe i Norge. Mange tenker at det er gull. Men det kan også være ensomt og hardt. Hjemme har de lav timebetaling, og drøyer timen. Her kreves det mer av hver time. I Norge betaler vi godt, da må de jobbe godt. Det verste er å savne familie, kjæreste, barn. Det krever mye å bo alene, og kan bli tungt psykisk. Vi bruker tid på å fortelle dette når vi er ute, og da er det større sjans for å få folk som har tenkt gjennom problemstillingen før de kommer hit.

Finnes lurendreiere

Svane oppfordrer NAV EURES til å invitere med seg flere rekrutteringsbyrået ut i Europa.

– Dette vil bidra til å sile ut de useriøse. Det finnes lurendreiere i Norge også. Det er synd at vi seriøse får svi for de som ikke er seriøse. De bør fjernes fra markedet, for ingen tjent med sosial dumping, avslutter han.

Artikkel i EURES – nytt nr. 4 – 2013