Svane Bemanning

Siste nytt i Svane Bemanning

Vi startet 2018 bedre enn forventet og derfra har det bare gått oppover. Vi har signert flere rammeavtaler med gode og stabile kunder og etterspørselen etter kandidater er meget stor. Det er her utfordringen vår ligger i år, å skaffe dyktige fagarbeidere i rett tid til våre kunder. Vi har satt et større fokus på […]

EURES gir oss et godt nettverk

– EURES gir oss et godt nettverk – Det viktigste er vel at vi skaper et godt nettverk gjennom EURES i forskjellige land, og får tilgang til større databaser av arbeidssøkere. Slik svarer daglig leder i Svane Bemanning, Johnny Svane når vi spør om hva samarbeidet med NAV EURES Nord-Trøndelag har gitt av resultater for […]

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

I Svane Bemanning bruker vi mye tid på veiledning i HMS til våre ansatte. Bygge- og anleggsnæringen er kompleks og har behov for spesialisert kunnskap. Næringen preges av tøffe krav til fremdrift og økonomi. Ofte er kontraktskjedene lange, og omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stort. Det er derfor vårt ansvar som arbeidsgiver at arbeidsmiljøet […]