Svane Bemanning

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

I Svane Bemanning bruker vi mye tid på veiledning i HMS til våre ansatte. Bygge- og anleggsnæringen er kompleks og har behov for spesialisert kunnskap. Næringen preges av tøffe krav til fremdrift og økonomi. Ofte er kontraktskjedene lange, og omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stort. Det er derfor vårt ansvar som arbeidsgiver at arbeidsmiljøet […]