Svane Bemanning

HVORFOR VELGE OSS?

 • Svane Bemanning er en seriøs og profesjonell samarbeidspartner(lik lønn for likt arbeid, feriepenger 10,2%, fakturering til avtalt tid m.m.)
 • Svane Bemanning er et bemanningsselskap som tilbyr fleksible og effektive bemanningsløsninger.
 • Svane Bemanning er medlem i StartBank
 • Svane Bemanning har over 100 ansatte i Norge, kontor i Polen, samt samarbeid med NAV Eures. Det betyr at vi har ressurser til å dekke bemanningsbehovet som ditt firma måtte ha.
 • Svane Bemanning har tett oppfølging med kunde og ansatt under hele utleieperioden
 • Administrasjonen i Svane Bemanning har bred kompetanse – dette bidrar sterkt til forenkling av kommunikasjonen mellom innleier-bedriften og ansatte og som gjør hele innleieprosessen mye enklere.
 • Svane Bemanning strekker seg mot kundens behov for rett kompetanse til rett tid.
 • Vi kjenner markedet godt og har lang erfaring med personalutvelgelse.
 • Gode kandidater blir presentert ute hos din bedrift, enten det dreier seg om prosjektansettelse, vikariater eller rekruttering til faste ansettelser.
 • Svane Bemanning stiller med faglig dyktige medarbeidere som lett tilpasser seg nye oppdrag og kolleger i din bedrift.
 • Ved å leie inn fra Svane Bemanning kan du oppnå en rask kompetanseheving i din bedrift, uten å måtte gå gjennom en lang, krevende og kostbar ansettelsesprosess.
 • Svane Bemanning har gode referanser fra store aktører.

Vi tilbyr kapasiteten du trenger!