Job Archives

Arbeidsoppgaver

• Sveising av aluminium

• Prefabrikkering av deler, montering/sammenstilling • Sluttkontroll av produkter • Håndtering av materialer, traverskran og truckkjørinyg • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme ved behov  • Tilleggsoppgaver til de overnevnte for Arbeidsleder sveis:

1. Lede, lære opp og utvikle sveisere

2. Følge opp kvalitet, produktivitet og HMS

3. Bidra aktivt i produksjons relaterte løsninger

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

• Fagbrev er ønskelig, men erfaring kan erstatte dette • Erfaring fra produksjon, båt- eller annen industri er ønskelig • Beherske norsk eller engelsk, muntlig og skriftlig • Selvstendig, men kan også samarbeide godt med andre • Strukturert og nøyaktig • Positiv og engasjert

• Tilleggskvalifikasjoner og egenskaper for Arbeidsleder sveis:

1. Ledererfaring er ønskelig

2. Du er flink med folk, kan motivere og bidra til god lagånd 3. Du kan håndtere flere oppgaver samtidig på en bra måt

Vi tilbyr

• Nødvendig opplæring og kursing

• Godt arbeidsmiljø

• Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer • Konkurransedyktige lønnsbetingelser • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Fri bolig Ved spørsmål, kontakt med Maja 004748848880 eller e-post maja@svanebemanning.no

Interested in a job as a manager welding or as a welder?

Work tasks

• Welding of aluminium

• Prefabrication of parts, installation/assembly • Final inspection of products • Handling of materials, overhead crane and truck driving (forklift) • Other tasks may be applied when necessary  • Additional tasks to the above for Foreman welding:

1. Lead, train and develop welders

2. Follow up on quality, productivity and HSE 3. Actively contribute in production-related solutions

Desired qualifications and characteristics • A diploma is desirable, but experience can replace this • Experience from production, boat- or other industries is desirable • Proficiency in Norwegian or English, verbally and in writing • Independent, but can also collaborate well with others • Structured and precise • Postive and enthusiastic  • Additional qualifications and characteristics to the above for manager welding:

1. Leadership experience is desirable

2. You are good with people, can motivate and contribute to a good team spirit 3. You can handle several tasks at the same time well

We offer

• Necessary training and courses

• Good work environment

• Varied tasks and challenges

• Competitive salary conditions

• Good pension and insurance schemes

•free apartment

For more information  please call to Maja +4748848880 or Mail maja@svanebemanning.no

Arbeidsoppgaver • Sveising av aluminium • Prefabrikkering av deler, montering/sammenstilling • Sluttkontroll av produkter • Håndtering av materialer, traverskran og truckkjørinyg • Andre a...

Posted 8 måneder ago

Svane Bemanning AS letter etter mekanikere for langvarighet  for oppdrag i Trondheim

Vi kan tilbyr

 • konkurransedyktig lønn fleksibilitet dersom du må hente og levere barn på skole i barnehage
 • store ressurser på kontinuerlig i videreopplæring av vår høyt kvalifiserte mekanikerstab
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglærte kolleger
 • konkurransedyktige lønn, pensjon og forsikring

Ønskede kvalifikasjoner :

* fagbrev og/ eller relevant erfaring med tunge kjøretøy

* Erfaring med reparasjon av tunge kjøretøy , landbruks/anleggsmekaniker

* engelsk

* førerkort kl C/CE  og gjerne D /DE er en fordel ,

* generelle dataferdigheter

*god fysisk form i et aktivt yrke

Har du erfaring innen dette faget er du velkommen til å sende søknad og Cv  på mail maja@svanebemanning.no

for mer info ring til Maja +4748848880

Svane Bemanning AS is looking for long-term mechanics for assignments in Trondheim

We can offer:

competitive salary flexibility if you have to pick up and deliver children to school and nursery school

large resources for continuous further training of our highly qualified mechanic staff

Good working environment with committed and skilled colleagues

competitive salary, pension and insurance

Wanted qualifications :

 • vocational certificate and/or relevant experience with heavy vehicles
 • Experience in repairing heavy vehicles, agricultural/construction mechanics
 • English
 • driving license at C/CE and preferably D/DE is an advantage,
 • general computer skills

*good physical shape in an active occupation

If you have experience in this subject, you are welcome to send your application and CV to maja@svanebemanning.no

Svane Bemanning AS poszukuje mechaników na dłuższy okres czasu do zadań w Trondheim

Możemy zaoferować

konkurencyjna elastyczność wynagrodzenia w przypadku konieczności dowozu i dowozu dzieci do szkoły i przedszkola

duże środki na ciągłe doskonalenie naszej wysoko wykwalifikowanej kadry mechaników

Dobre środowisko pracy z zaangażowanymi i wykwalifikowanymi współpracownikami

konkurencyjne wynagrodzenie, emerytura i ubezpieczenie

Poszukiwane kwalifikacje:

 • świadectwo zawodowe i/lub odpowiednie doświadczenie z ciężkimi pojazdami
 • Doświadczenie w naprawie pojazdów ciężkich, mechaniki rolniczej/budowlanej
 • Język angielski
 • prawo jazdy kat. C/CE i najlepiej D/DE będzie dodatkowym atutem,
 • ogólna umiejętność obsługi komputera

*dobra kondycja fizyczna w aktywnym zawodzie

Jeśli masz doświadczenie w tej tematyce, zapraszamy do przesłania aplikacji i CV na adres maja@svanebemanning.no

wiecej informacji pod numerem +4748848880 Maja

Svane Bemanning AS letter etter mekanikere for langvarighet  for oppdrag i Trondheim Vi kan tilbyr Ønskede kvalifikasjoner : * fagbrev og/ eller relevant erfaring med tunge kjøretøy * Erfaring...

Arbeidsoppgaver :

✅Sveising av aluminium

✅Prefabrikkering av deler, montering/sammenstilling

✅Sluttkontroll av produkter

✅Håndtering av materialer, traverskran og trackjøring

✅Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme ved behov

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

❇️Fagbrev er ønskelig, men erfaring kan erstatte dette

❇️Erfaring fra produksjon, båt- eller annen industri er ønskelig

❇️Beherske norsk eller engelsk, muntlig og skriftlig

❇️Selvstendig, men kan også samarbeide godt med andre

❇️Strukturert og nøyaktig

❇️Positiv og engasjert

Har du erfaring innen dette faget er du velkommen til å sende søknad og Cv  på mail maja@svanebemanning.no For mer info ring til Maja 004748848880

Svane Bemanning AS is looking for welders Tasks:

✅Welding of aluminium

✅Prefabrication of parts, assembly/assembly

✅Final inspection of products

✅Handling of materials, overhead crane and track driving

✅Other tasks may be added if necessary

Desired qualifications and characteristics

❇️Certificate is desirable, but experience can replace this

❇️Experience from production, boat or other industry is desirable

❇️Proficient in Norwegian or English, verbally and in writing

❇️Independent, but can also work well with others

❇️Structured and accurate

❇️Positive and committed

If you have experience in this subject, you are welcome to send an application and CV to maja@svanebemanning.no For more information call Maja 004748848880

Svane Bemanning AS poszukuje spawaczy Zadania:

✅Spawanie aluminium

✅Prefabrykacja części, montaż/montaż

✅Kontrola końcowa produktów

✅Przenoszenie materiałów, prowadzenie suwnic i torów ✅W razie potrzeby można dodać inne zadania

Pożądane kwalifikacje i cechy

❇️Certyfikat mile widziany, ale doświadczenie może go zastąpić

❇️Pożądane doświadczenie z branży produkcyjnej, łodziowej lub innej

❇️ Biegła znajomość języka norweskiego lub angielskiego w mowie i piśmie

❇️Niezależna, ale potrafi też dobrze współpracować z innymi

❇️ Ustrukturyzowany i dokładny

❇️Pozytywna i zaangażowana

Jeśli masz doświadczenie w tej tematyce, zapraszamy do przesłania aplikacji i CV na adres maja@svanebemanning.no Więcej informacji pod numerem telefonu Maja 004748848880

Arbeidsoppgaver : ✅Sveising av aluminium ✅Prefabrikkering av deler, montering/sammenstilling ✅Sluttkontroll av produkter ✅Håndtering av materialer, traverskran og trackjøring ✅Andre arbeid...

Svane Bemanning AS letter etter steinleggere  for langvarighet  for oppdrag i Trondheim

Vi kan tilbyr

 • konkurransedyktige lønn, pensjon og forsikring
 • arbeidsklær og nødvendige utstyr
 • spennende prosjekter

Arbeidsoppgaver

*legging av belegningsstein, heller, brostein, kantstein, planting av trær

Ønskede kvalifikasjoner :

*fagbrev og/ eller relevant erfaring som steinlegger

* gode samarbeidsevner, men også like selvstendig arbeid

*godt norsk eller engelsk

* førerkort kl B, blir det en fordel

*god fysisk form i et aktivt yrke

Har du erfaring innen dette faget er du velkommen til å sende søknad og Cv  på mail maja@svanebemanning.no

Svane Bemanning AS letter etter steinleggere  for langvarighet  for oppdrag i Trondheim Vi kan tilbyr Arbeidsoppgaver *legging av belegningsstein, heller, brostein, kantstein, planting av tr...

Til vår kunde søker vi etter selvgående/selvstendige flisleggere.

Som flislegger må du kunne mestre alt innen legging av flis på alle godkjente underlag.

Arbeidssted: Trondheim

Kvalifikasjoner:

 • Gode fagkunnskaper innen flislegger/murer faget.
 • Ønsker søkere med fagbrev, men lang erfaring kompenserer for dette også.
 • Allsidig erfaring innen nybygg og næringsbygg.
 • Løsningsorientert.
 • Må kunne arbeide selvstendig.

Arbeidsoppgaver:

 • Legge flis på gulv/vegger og lignende

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Villig til å stå på i perioder.

Kunden vår kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.

Send Cv til  maja @svanebemanning.no

Til vår kunde søker vi etter selvgående/selvstendige flisleggere. Som flislegger må du kunne mestre alt innen legging av flis på alle godkjente underlag. Arbeidssted: Trondheim Kvalifikasjoner: A...

Svane Bemanning letter etter rørleggere ASAP

Arbeidsopgaver

 • Rørleggerarbeider i nybygg, rehabilitering og næringsbygg
 • Allsidig arbeid innen sanitær-, sprinkler-, varme- og kjøleanlegg
 • Daglig utførelse av pålagte arbeidsoppgaver tildelt av BAS-en
 • Speil sveising
 • Utføre oppdragene håndverksmessig og så effektivt som mulig
 • Bidra til at HMS blir godt ivaretatt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • fagbrev eller tilsvarende utenlandske utdanning (NOKUT godkjennelsen kan være til en fordel)
 • ADK 1 sertifikat kurs
 • Nemko sertifikat
 • Relevant erfaring innen faget
 • Tekniskforståelse
 • Førerkort kl. B
 • Arbeidsspråk norsk eller engelsk

Vi tilbyr:

 • Fastansettelse i et solid selskap
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utviklingsmuligheter
 • Gode lønnsbetingelser

Send CV for maja@svanebemanning.no

Svane Bemanning letter etter rørleggere ASAP Arbeidsopgaver Ønskede kvalifikasjoner: Vi tilbyr: Send CV for maja@svanebemanning.no

Posted 1 år ago

Svane Bemanning AS søker nå etter flere selvgående snekkere/tømrer for korte og langvarig oppdrag.

Tømrere med eller uten fagbrev

Oppdraget startes snarest.

Arrbeidsoppgaver:

 • trdisjonelt tømrerarbeid

Personlige egenskaper:

 • Kollegial
 • Godt humør og stå-på-vilje
 • Nøyaktig
 • Allsidig og proaktiv
 • Selvstendig og initiativrik
 • Positiv
 • Fleksibel
 • Takle hektiske hverdager
 • Kvalitetsbevisst
 • Interesse og respekt for Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktige betingelser og fast ansettelse
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Klær og personlig verneutstyr
 • Tett og personlig oppføling med administrasjonen
 • Arbeidet vil hovedsakelig foregå på dagtid, noe overtid kan/må påregnes.
 • Mulighet for fast ansettelse hos innleier

Send CV til maja@svanebemanning.no

Job Features

Job Category

Snekker/tømrer

Svane Bemanning AS søker nå etter flere selvgående snekkere/tømrer for korte og langvarig oppdrag. Tømrere med eller uten fagbrev Oppdraget startes snarest. Arrbeidsoppgaver: Personlige egenska...