Svane Bemanning

Mekanikere

Posted 10 måneder ago

Svane Bemanning AS letter etter mekanikere for langvarighet  for oppdrag i Trondheim

Vi kan tilbyr

 • konkurransedyktig lønn fleksibilitet dersom du må hente og levere barn på skole i barnehage
 • store ressurser på kontinuerlig i videreopplæring av vår høyt kvalifiserte mekanikerstab
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglærte kolleger
 • konkurransedyktige lønn, pensjon og forsikring

Ønskede kvalifikasjoner :

* fagbrev og/ eller relevant erfaring med tunge kjøretøy

* Erfaring med reparasjon av tunge kjøretøy , landbruks/anleggsmekaniker

* engelsk

* førerkort kl C/CE  og gjerne D /DE er en fordel ,

* generelle dataferdigheter

*god fysisk form i et aktivt yrke

Har du erfaring innen dette faget er du velkommen til å sende søknad og Cv  på mail maja@svanebemanning.no

for mer info ring til Maja +4748848880

Svane Bemanning AS is looking for long-term mechanics for assignments in Trondheim

We can offer:

competitive salary flexibility if you have to pick up and deliver children to school and nursery school

large resources for continuous further training of our highly qualified mechanic staff

Good working environment with committed and skilled colleagues

competitive salary, pension and insurance

Wanted qualifications :

 • vocational certificate and/or relevant experience with heavy vehicles
 • Experience in repairing heavy vehicles, agricultural/construction mechanics
 • English
 • driving license at C/CE and preferably D/DE is an advantage,
 • general computer skills

*good physical shape in an active occupation

If you have experience in this subject, you are welcome to send your application and CV to maja@svanebemanning.no

Svane Bemanning AS poszukuje mechaników na dłuższy okres czasu do zadań w Trondheim

Możemy zaoferować

konkurencyjna elastyczność wynagrodzenia w przypadku konieczności dowozu i dowozu dzieci do szkoły i przedszkola

duże środki na ciągłe doskonalenie naszej wysoko wykwalifikowanej kadry mechaników

Dobre środowisko pracy z zaangażowanymi i wykwalifikowanymi współpracownikami

konkurencyjne wynagrodzenie, emerytura i ubezpieczenie

Poszukiwane kwalifikacje:

 • świadectwo zawodowe i/lub odpowiednie doświadczenie z ciężkimi pojazdami
 • Doświadczenie w naprawie pojazdów ciężkich, mechaniki rolniczej/budowlanej
 • Język angielski
 • prawo jazdy kat. C/CE i najlepiej D/DE będzie dodatkowym atutem,
 • ogólna umiejętność obsługi komputera

*dobra kondycja fizyczna w aktywnym zawodzie

Jeśli masz doświadczenie w tej tematyce, zapraszamy do przesłania aplikacji i CV na adres maja@svanebemanning.no

wiecej informacji pod numerem +4748848880 Maja

Apply Online