Svane Bemanning

Svane Bemanning AS letter etter arbeidsleder  sveis eller sveiser!

Posted 8 måneder ago

Arbeidsoppgaver

• Sveising av aluminium

• Prefabrikkering av deler, montering/sammenstilling • Sluttkontroll av produkter • Håndtering av materialer, traverskran og truckkjørinyg • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme ved behov  • Tilleggsoppgaver til de overnevnte for Arbeidsleder sveis:

1. Lede, lære opp og utvikle sveisere

2. Følge opp kvalitet, produktivitet og HMS

3. Bidra aktivt i produksjons relaterte løsninger

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

• Fagbrev er ønskelig, men erfaring kan erstatte dette • Erfaring fra produksjon, båt- eller annen industri er ønskelig • Beherske norsk eller engelsk, muntlig og skriftlig • Selvstendig, men kan også samarbeide godt med andre • Strukturert og nøyaktig • Positiv og engasjert

• Tilleggskvalifikasjoner og egenskaper for Arbeidsleder sveis:

1. Ledererfaring er ønskelig

2. Du er flink med folk, kan motivere og bidra til god lagånd 3. Du kan håndtere flere oppgaver samtidig på en bra måt

Vi tilbyr

• Nødvendig opplæring og kursing

• Godt arbeidsmiljø

• Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer • Konkurransedyktige lønnsbetingelser • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Fri bolig Ved spørsmål, kontakt med Maja 004748848880 eller e-post maja@svanebemanning.no

Interested in a job as a manager welding or as a welder?

Work tasks

• Welding of aluminium

• Prefabrication of parts, installation/assembly • Final inspection of products • Handling of materials, overhead crane and truck driving (forklift) • Other tasks may be applied when necessary  • Additional tasks to the above for Foreman welding:

1. Lead, train and develop welders

2. Follow up on quality, productivity and HSE 3. Actively contribute in production-related solutions

Desired qualifications and characteristics • A diploma is desirable, but experience can replace this • Experience from production, boat- or other industries is desirable • Proficiency in Norwegian or English, verbally and in writing • Independent, but can also collaborate well with others • Structured and precise • Postive and enthusiastic  • Additional qualifications and characteristics to the above for manager welding:

1. Leadership experience is desirable

2. You are good with people, can motivate and contribute to a good team spirit 3. You can handle several tasks at the same time well

We offer

• Necessary training and courses

• Good work environment

• Varied tasks and challenges

• Competitive salary conditions

• Good pension and insurance schemes

•free apartment

For more information  please call to Maja +4748848880 or Mail maja@svanebemanning.no

Apply Online