Svane Bemanning

Svane Bemanning AS er et landsdekkende bemanningsselskap i Norge, som tilbyr fleksible og effektive konsulent- og bemanningsløsninger, for kortere og lengre oppdrag innenfor bygg/anlegg, industri og andre tekniske fagområder.

Vi er i hovedsak en bedrift som leier ut nordisk og utenlandsk personell tilegnet kundens behov og kvalifikasjonskrav.

Svane Bemanning AS strekker seg mot kundens behov for rett kompetanse til rett tid. Vi kjenner markedet godt, og har lang erfaring med personalutvelgelse. Videre har vi godt samarbeid med polske rekrutteringsbyråer. Vi har flere representanter i Polen med ansvar for kontroll/bekreftelse av all informasjon om eventuelle kandidater.

Administrasjonen i Svane Bemanning AS består av både nordmenn og polske medarbeidere, med bred erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Gode kandidater blir presentert ute hos din bedrift, enten det dreier seg om prosjektansettelse, vikariater eller rekruttering til faste ansettelser.

Svane Bemanning AS stiller med faglig dyktige medarbeidere som lett tilpasser seg nye oppdrag og kolleger i din bedrift. De vil være operative og produktive på arbeidsplassen etter kort tid. Vår stab har allsidig bakgrunn både innen industri og prosjekter. Vi dekker alt fra prosjektledere til daglig drift og produksjon.

Ved å leie inn fra Svane Bemanning AS kan du oppnå en rask kompetanseheving i din bedrift, uten å måtte gå gjennom en lang, krevende og kostbar ansettelsesprosess.